Uchwała nr XI/75/15Rady Miejskiejz dnia 15 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016r.art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 121 ust.1, art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938 , poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854)

Uchwała nr XI/75/15
Rady Miejskiej
z dnia 15 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016r.

art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 121 ust.1, art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938 , poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854)


Uchwała (130kB) pdf
Część opisowa (861kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Dochody (698kB) pdf
Załącznik Nr 2 - Wydatki (1293kB) pdf
Załącznik Nr 3a - Dochody - zadania z zakresu administracji rządowej (141kB) pdf
Załącznik Nr 3b - Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej (183kB) pdf
Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (241kB) pdf
Załącznik Nr 4a - Limity wydatków (579kB) pdf
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody (87kB) pdf
Załącznik Nr 6 - Dotacje celowe na zadania własne gminy (38kB) pdf
Załącznik Nr 7 - Planowane przedsięwzięcia - fundusz sołecki (102kB) pdf
Załącznik Nr 7 - Planowane przedsięwzięcia - fundusz sołecki Załącznik Nr 7a - Plan finansowy funduszy sołeckich (251kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (12 stycznia 2016, 11:28:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (12 stycznia 2016, 11:58:59)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395