Uchwała nr XI/73/15Rady Miejskiejz dnia 15 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854)

Uchwała nr XI/73/15
Rady Miejskiej
z dnia 15 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015

art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854)


Treść (775kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (12 stycznia 2016, 11:07:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293