Uchwała nr X/64/15Rady Miejskiejz dnia 29 października 2015w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Cettachart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122 , poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 ,Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 ,Dz.U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012, poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827,poz. 1265, poz. 1317,poz.1650, z 2014 poz. 7,poz. 290, poz. 538, poz. 598,poz. 642,poz. 811, poz.1146,poz. 1877 z 2015 poz. 357,poz. 1240)

Uchwała nr X/64/15
Rady Miejskiej
z dnia 29 października 2015


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Cettach

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122 , poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 ,Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 ,Dz.U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012, poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827,poz. 1265, poz. 1317,poz.1650, z 2014 poz. 7,poz. 290, poz. 538, poz. 598,poz. 642,poz. 811, poz.1146,poz. 1877 z 2015 poz. 357,poz. 1240)


Treść (230kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (6 listopada 2015, 10:51:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379