Uchwała nr XIII/83/03Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2003w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przy naliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.Na podstawie art. 6 ust 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm./ i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr XIII/83/03
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przy naliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 6 ust 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm./ i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się wysokość wskaźników procentowych przy naliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego o 20 punktów procentowych .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (16 lutego 2004, 13:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2166