Uchwała nr XII/81/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/68/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Miasta i Gminy Chodecz.Na podstawie art, 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr XII/81/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/68/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Miasta i Gminy Chodecz.

Na podstawie art, 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr XI/68/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Miasta i Gminy Chodecz.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (16 lutego 2004, 12:28:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2855