Uchwała nr III/19/14Rady Miejskiejz dnia 22 grudnia 2014w sprawie przeprowadzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej na terenie Miasta Chodcza.Na podstawie art.37 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.,1072) w związku z § 12 Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Chodcza nadanego uchwałą Nr X /44/ 11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 czerwca 2011r . w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Chodcza (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r., Nr 197, poz. 1814)

Uchwała nr III/19/14
Rady Miejskiej
z dnia 22 grudnia 2014


w sprawie przeprowadzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej na terenie Miasta Chodcza.

Na podstawie art.37 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.,1072) w związku z § 12 Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Chodcza nadanego uchwałą Nr X /44/ 11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 czerwca 2011r . w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Chodcza (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r., Nr 197, poz. 1814)


Treść (55kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (5 stycznia 2015, 13:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 681