Uchwała nr III/18/14Rady Miejskiejz dnia 22 grudnia 2014w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Chodecz.Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 20 Statutu sołectw nadanego uchwałą Nr XIX/114/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie nadania jednostkom pomocniczym Gminy Chodecz – sołectwom statutów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2005r. Nr 14 poz. 214)

Uchwała nr III/18/14
Rady Miejskiej
z dnia 22 grudnia 2014


w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Chodecz.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 20 Statutu sołectw nadanego uchwałą Nr XIX/114/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie nadania jednostkom pomocniczym Gminy Chodecz – sołectwom statutów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2005r. Nr 14 poz. 214)


Treść (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (5 stycznia 2015, 13:40:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632