Uchwała nr XII/69/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu CywilnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm./

Uchwała nr XII/69/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm./


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Halinę Makowiecką na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała.jpg
Uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (27 stycznia 2004, 15:10:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (28 stycznia 2004, 10:36:18)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3210