Uchwała nr XI/67/03Rady Miejskiejz dnia 23 października 2003w sprawie wyboru ławników.Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zmn./

Uchwała nr XI/67/03
Rady Miejskiej
z dnia 23 października 2003


w sprawie wyboru ławników.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zmn./


Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych następujących osób:

1. Człapiński Włodzimierz
2. Jakubowski Krzysztof
3. Krupa Jadwiga
4. Rucińska Bogusława
5. Winkler Halina
6. Włodarczyk Ryszard
7. Wojciechowska Elżbieta

§ 2.

Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku do orzekania w sprawach ze stosunku pracy następujących osób:

1. Nowakowska Barbara
2. Tomczak Alina

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (13 listopada 2003, 12:13:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (27 stycznia 2004, 15:06:36)
Zmieniono: Korekta nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3269