string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXXVI/191/2013Rady Miejskiejz dnia 21 listopada 2013w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Adamowej .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) w związku z § 8 ust. 2 uchwały Nr XII/62/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 42, poz. 629) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529)

Uchwała nr XXXVI/191/2013
Rady Miejskiej
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Adamowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) w związku z § 8 ust. 2 uchwały Nr XII/62/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 42, poz. 629) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529)


1/2 2/2

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 grudnia 2013, 11:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1513