string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXXVI/189/13Rady Miejskiejz dnia 21 listopada 2013w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2013.poz.594.poz.645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013.poz.660 ),

Uchwała nr XXXVI/189/13
Rady Miejskiej
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2013.poz.594.poz.645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013.poz.660 ),


1/2 2/2

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 grudnia 2013, 11:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495