string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXXVI/188/13Rady Miejskiejz dnia 21 listopada 2013w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz.645) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536, Dz.U. z 2011. Nr 112 poz. 654, Dz.U. Nr 149 poz. 887, Dz.U. Nr 205 poz. 1211, Dz.U. Nr 208 poz. 1241, Dz.U. Nr 209 poz. 1244, Dz.U.Nr.232 poz.1378)

Uchwała nr XXXVI/188/13
Rady Miejskiej
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz.645) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536, Dz.U. z 2011. Nr 112 poz. 654, Dz.U. Nr 149 poz. 887, Dz.U. Nr 205 poz. 1211, Dz.U. Nr 208 poz. 1241, Dz.U. Nr 209 poz. 1244, Dz.U.Nr.232 poz.1378)


1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 grudnia 2013, 11:04:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975