string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXXV/185/13Rady Miejskiejz dnia 7 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnego.Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61, poz. 710)

Uchwała nr XXXV/185/13
Rady Miejskiej
z dnia 7 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnego.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61, poz. 710)


1/2 2/2

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 grudnia 2013, 10:53:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1110