string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXXV/180/13Rady Miejskiejz dnia 29 października 2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2013-2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645 ) związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r poz.885, poz 938 )

Uchwała nr XXXV/180/13
Rady Miejskiej
z dnia 29 października 2013


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2013-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645 ) związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r poz.885, poz 938 )


1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (29 listopada 2013, 11:21:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958