string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXXIV/176/2013Rady Miejskiejz dnia 3 października 2013zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz .Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391, poz. 951, z 2013 r., poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594)

Uchwała nr XXXIV/176/2013
Rady Miejskiej
z dnia 3 października 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz .

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391, poz. 951, z 2013 r., poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594)


Treść 1/6
Treść 2/6
Treść 3/6
Treść 4/6
Treść 5/6
Treść 6/6

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 października 2013, 12:56:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (10 października 2013, 12:59:56)
Zmieniono: kontynuacja wprowadzania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495