string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXXIV/175/2013Rady Miejskiejz dnia 3 października 2013w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Chodecz – Rada Miejska w Chodczu przed Sądem Rejonowym we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 229, poz. 1494, z 2011r.Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183, Dz.U. z 2013r. poz. 645 ) oraz art. 96 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, Dz.U. z 1971r. Nr 27, poz. 252, Dz.U. z 1976 Nr 19, poz. 122, z 1982r. Nr 11, poz.81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984r. Nr 45,poz. 242,z 1985r. Nr 22, poz. 99 z 1989 Nr 3, poz.11, Nr 33, poz. 175, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991r. Nr 115, poz. 496, z 1993r. Nr 17, poz. 78, z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 105, poz. 509,Nr 85 poz. 388, z 1995r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 114. Poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703,z 1997r. 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998r. Nr 117, poz. 758, Nr 106, poz. 668, z 1999, Nr 52, poz. 532, z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 88,poz. 983, Nr 74, poz. 855, Nr 114, poz. 1191, z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 145, poz. 1638, Nr 130, poz. 1450, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176, z 2003r. Nr 49,poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 49, poz.408, Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1151, z 2004, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.959, Nr 172, poz.1804, Nr 162, poz. 1692, Nr 281, poz. 2783, z 2005r. Nr 48, poz.462, Nr 172, poz.1438, Nr 157, poz. 1316, z 2006r. Nr 133, poz.935,Nr 164, poz. 1166, z 2007r. Nr 181,poz.1287, z 2008r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425, poz. 1431,Nr 228, poz. 1506, z 2009r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075, z 2010r. Nr 40 poz. 222, Nr 155, poz.1037, z 2011r. Nr 80 poz. 432, Nr 85, poz. 458, Nr 230, poz. 1370

Uchwała nr XXXIV/175/2013
Rady Miejskiej
z dnia 3 października 2013


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Chodecz – Rada Miejska w Chodczu przed Sądem Rejonowym we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 229, poz. 1494, z 2011r.Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183, Dz.U. z 2013r. poz. 645 ) oraz art. 96 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, Dz.U. z 1971r. Nr 27, poz. 252, Dz.U. z 1976 Nr 19, poz. 122, z 1982r. Nr 11, poz.81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984r. Nr 45,poz. 242,z 1985r. Nr 22, poz. 99 z 1989 Nr 3, poz.11, Nr 33, poz. 175, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991r. Nr 115, poz. 496, z 1993r. Nr 17, poz. 78, z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 105, poz. 509,Nr 85 poz. 388, z 1995r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 114. Poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703,z 1997r. 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998r. Nr 117, poz. 758, Nr 106, poz. 668, z 1999, Nr 52, poz. 532, z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 88,poz. 983, Nr 74, poz. 855, Nr 114, poz. 1191, z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 145, poz. 1638, Nr 130, poz. 1450, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176, z 2003r. Nr 49,poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 49, poz.408, Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1151, z 2004, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.959, Nr 172, poz.1804, Nr 162, poz. 1692, Nr 281, poz. 2783, z 2005r. Nr 48, poz.462, Nr 172, poz.1438, Nr 157, poz. 1316, z 2006r. Nr 133, poz.935,Nr 164, poz. 1166, z 2007r. Nr 181,poz.1287, z 2008r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425, poz. 1431,Nr 228, poz. 1506, z 2009r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075, z 2010r. Nr 40 poz. 222, Nr 155, poz.1037, z 2011r. Nr 80 poz. 432, Nr 85, poz. 458, Nr 230, poz. 1370


Treść 1/2
Treść 2/2

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 października 2013, 12:55:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1672