Uchwała nr XXII/115/2012Rady Miejskiejz dnia 25 września 2012w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2012 - 2032Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z ,,Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (M.P. Nr 50, poz. 735 oraz z 2010r., Nr 33, poz. 481 )

Uchwała nr XXII/115/2012
Rady Miejskiej
z dnia 25 września 2012


w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2012 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z ,,Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (M.P. Nr 50, poz. 735 oraz z 2010r., Nr 33, poz. 481 )


Uchwała 1/2
Uchwała 2/2

Program (680kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 października 2012, 10:15:09)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (17 października 2012, 14:01:08)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1307