Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

sprzedaż pojazdu

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: In.272.5.2019
wartość: poniżej 30 000e
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: za niskie ceny  

zamówienie na:

sprzedaż pojazdu

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: In.272.1.2019
wartość: poniżej 30 000e
termin składania ofert: 7 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: za niskie ceny 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)