Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

„Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz w 2021 roku.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.18.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 21 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do km 0+305,00, Gmina Chodecz”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.16.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 30 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 17, 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.6.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę MCC S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr.gm. nr 191354C - Ignalin.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.7.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę MCC S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka)”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.9.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. 

zamówienie na:

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2020/2021 r.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.12.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 14 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło 

zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu w roku szkolnym 2020/2021”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.10.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 9 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz. 

zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu w roku szkolnym 2020/2021”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.11.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 9 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz. 

zamówienie na:

„Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.8.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, ul. Wiosenna 1, 87-850 Choceń. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.2.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 9 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. 

zamówienie na:

„Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz".

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.3.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 maja 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, ul. Wiosenna 1, 87-850 Choceń. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)