Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

„Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz w 2020 roku.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.22.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo – gr.gminy – (Sarnowo) – gr.gminy - Łania.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.3.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.7.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow. nr 2939C) Szczecin - Psary (dr.pow. nr 2938C).”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.2.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. 

zamówienie na:

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2019/2020 r.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.15.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: wygrała firma TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło 

zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.14.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: wygrała Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz 

zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.13.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: wygrała Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi (łącznik) Brzyszewo – Wola Adamowa.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.12.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 29 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: wygrała firma MCC S.A. 

zamówienie na:

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 39,20 m², stanowiący własność Miasta i Gminy Chodecz, położony w Chodczu, Al. Zwycięstwa 1, na pierwszym piętrze budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowany na działce o nr ewid. 243/1 obr. Miasto Chodecz o pow. 0,0784 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta WL1W/00008212/0.

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: publiczny nieograniczony przetarg ustny
nr sprawy: -
wartość: poniżej 30 000e
termin składania ofert: 17 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

„Remont wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok"

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: In.272.6.2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: zadanie powierzono do realizacji ZGK Sp. z o.o. Chodecz  

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo) – Chodeczek – gr. miasta – (Chodecz)”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.27.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. 

zamówienie na:

"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu."

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.23.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 7 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: wygrał wykonawca: Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)