Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

„Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz w 2019 roku.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.47.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: wygrało ZGK Sp. z o.o. w Chodczu 

zamówienie na:

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 r.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.33.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 12 września 2018  10:00
wynik postępowania: wygrała firma: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńska 186, 62-600 Koło 

zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.32.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: wygrała Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna 

zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.31.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: wygrała Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna 

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych nr 191331C, 191332C oraz 191333C na terenie Gminy Chodecz”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.21.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 26 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: wygrała firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

zamówienie na:

„Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym w Mieście i Gminie Chodecz”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.7.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: wygrało konsorcjum wykonawców: Lider: Zakład Remontowo-Budowlany Marek Pawlak z siedzibą Uklejnica 28, 87-851 Boniewo, Partner; Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo. 

zamówienie na:

„Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.10.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: wygrała firma Usługi Remontowo-Wykończeniowe "Lux-Bud" Łukasz Tyde 

zamówienie na:

„Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.19.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: wygrała firma Zakład Remontowo-Budowlany Marek Pawlak z siedzibą w Uklejnica 28, 87-851 Boniewo 

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości rolnej

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: publiczny nieograniczony przetarg ustny
nr sprawy: 2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 29 marca 2018  10:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości rolnej

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: publiczny nieograniczony przetarg ustny
nr sprawy: 1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 29 marca 2018  09:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191350C (dr. pow. nr 2939C) Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.12.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 20 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: wygrało konsorcjum: MCC S.A. i Molewski Sp. z o.o. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191355C (dr.pow. nr 2938C)Przysypka – gr. woj. – (Augustopol)”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.2.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 12 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: wygrało konsorcjum: Lider: MCC S.A. Partner: Molewski Sp. z o.o.  

zamówienie na:

„Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz w 2018 roku.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.5.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 2 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: wygrał ZGK Sp. z o.o. Chodecz 

zamówienie na:

„Remont wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: In.272.6.2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: zadanie powierzono do realizacji ZGK Sp. z o.o. Chodecz 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191321C Kołatki-Łania”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.3.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 1 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: wygrało konsorcjum: MCC S.A. i Molewski Sp. z o.o. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.1.2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 1 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: wygrało konsorcjum: MCC S.A. i Molewski Sp. z o.o. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Łakno nr 191326C i drogi gminnej Nr 191327C Gawin-Łanięta-Granica Gminy Chodecz-Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.64.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 8 stycznia 2018  09:00
wynik postępowania: Wygrało konsorcjum: MCC S.A. i Molewski Sp. z o.o.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)