Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.13.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 20 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo-Budowlany Marek Pawlak z siedzibą w Uklejnica 28, 87-851 Boniewo. 

zamówienie na:

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2017/2018 r."

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.51.2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: wygrała firma TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. 

zamówienie na:

„Odbudowa drogi gminnej nr 191357C relacji Zbijewo-Trzeszczon-Przysypka, od km 2+445 do km 4+745”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.49.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 13 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: wygrało konsorcjum: Invest Development Sp. z o.o. i Molewski Sp. z o.o. 

zamówienie na:

„Remont wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: In.272.45.2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 września 2017  12:00
wynik postępowania: wykonawcą został ZGK Sp. z o.o. Chodecz 

zamówienie na:

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Chodczu

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.19.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 września 2017  09:00
wynik postępowania: wygrał: Łukasz Tyde 

zamówienie na:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm. Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.38.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 18 września 2017  10:00
wynik postępowania: wygrało konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. i Molewski S.A. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej 1 w Chodczu

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: In.272.37.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 14 września 2017  09:00
wynik postępowania: wygrał wykonawca: Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo 

zamówienie na:

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.40.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 13 września 2017  10:00
wynik postępowania: wygrała Firma Handlowa "BIS" z Chodcza 

zamówienie na:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.36.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: wygrała firma: Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191351C w miejscowości Szczecin

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.7.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w załączniku 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.8.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Wynik w załączniku 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191315C Wola Adamowa - Lubieniec

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.6.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik w załączniku 

zamówienie na:

Przebudowa – odbudowa drogi gminnej Zbijewo-Mstowo nr 191338C i 191342C na długości 1700 mb

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.28.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 10 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączeniu 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191308C Sobiczewy - Brzyszewo”

zamawiający: Miato i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.10.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„Przebudowa-odbudowa drogi gminnej Zalesie – Kubłowo - Przysypka nr 191354 C w km 0+000 do 1+600 gmina Chodecz”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.46.2016
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 lipca 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodecz - Brzyszewo

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.52.2016.2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodecz”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.54.2016
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 14 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.17.2017
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 24 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę ZGK Sp. z o.o. w Chodczu 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu OSP - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ruchomości

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości
nr sprawy: In.272.12.2017
wartość: poniżej 30 tys e
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)