Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawa i zakup oleju opałowego dla SZPO w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017r

zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOPO/ZP-2/2016
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 18 października 2016  11:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach gruntowych

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: In.272.18.2016
wartość: 93984zł
termin składania ofert: 23 września 2016  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty w przypadku lokalu nr 1  

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 191306C Wola Adamowa - Brzyszewo i Nr 191305C Brzyszewo - Granica Gminy Chodecz Choceń - Bodzanowo, Gmina Chodecz"

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.19.2016
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 19 września 2016  10:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

Dostawy żywności do stołówek przy Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz

zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz, ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOPO/ZP-1/2016
wartość: poniżej 30000e
termin składania ofert: 29 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załącznikach 

zamówienie na:

Rozbudowa budynku przedszkola o pomieszczenia na potrzeby dwuoddziałowego żłóbka w Chodczu ul. Waryńskiego 16-działka Nr 86/5-obręb ewidencyjny Miasto Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.16.2016
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 23 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wynik przetargu w załączniku 

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej gminnej Nr 191336 C Cetty do gruntów rolnych w m. Cetty Gmina Chodecz dz. nr 109 obręb Cetty

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.15.2016
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 22 sierpnia 2016  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy INVEST DEVELOPMENT Sp. Z O.O. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 191345 C w miejscowości Kromszewice w km 0+000 do km 1+200 Gmina Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.14.2016
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 22 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. 

zamówienie na:

sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: In.272.04.2016
wartość: 56496PLN
termin składania ofert: 29 marca 2016  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniecie 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)