Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dostawa i zakup oleju opałowego w ilościach 113 000 litrów o parametrach roboczych nie gorszych niż wymagania według PN-C-96024:2011.

zamawiający: ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY CHODECZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOPO/ZP-2/2015
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 21 września 2015  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy TRANS-KOL PALIWA 

zamówienie na:

na dostawę żywności do stołówek przy Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz

zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz, ul Waryńskiego 16; 87-860 Chodecz
tryb zamówienia: PRZETARG NIEGRANICZONY
nr sprawy: ZOPO/ZP-1/2015
wartość: POW. 30000e
termin składania ofert: 21 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa-Odbudowa drogi gminnej Nr 191351 C relacji Szczecin-Psary długości 924,0 mb gmina Chodecz dz.nr 21, 59, 60, 66 obręb Szczecin, 155-obręb Zbijewo

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.7.2015
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 18 czerwca 2015  11:00
wynik postępowania: wynik w treści 

zamówienie na:

Przebudowa-Odbudowa drogi gminnej Nr 191317 C relacji Łączewna/Pyszkowo-Sadok długości 1676,0 mb gmina Chodecz dz.nr 43, 46, 85-obręb Pyszkowo, 13, 16, 35, 24/16, 17/16, 25/36-obręb Gawin

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.08.2015
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 18 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: wynik w treści 

zamówienie na:

Przebudowa-Odbudowa drogi gminnej Nr 191329 C relacji Ogorzelewo-Łakno długości 1650,0 mb gmina Chodecz dz.nr 9,13 obręb Witoldowo, 29, 46-obręb Zieleniewo, 57, 101, 102, 104-obręb Łanięta

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.6.2015
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 18 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Sadowej dł.187 m w miejscowości Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.6.2015
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 28 maja 2015  09:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.02.2015
wartość: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
termin składania ofert: 20 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy Ecoergia z Krakowa. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)