Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/2014
wartość: powyżej 14 000e
termin składania ofert: 4 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: roztrzygniecie 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2014
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 20 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Budowa przyłącza wodociągowego PEHD DN 225 od projektowanej studni do istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodeczek gmina Chodecz.

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.26.2014
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 14 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem Nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości CHODECZ(działka nr 163/4) z przyłączem energetycznym (linia zalicznikowa ) wraz z układem sterowania pompy głębinowej zamontowanej w otworze studziennym nr 6 (działki nr 163/4,163/5,162,244)

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.25.2014
wartość: powyżej 30000e
termin składania ofert: 14 listopada 2014  09:30
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego i węgla kamiennego orzech w ilościach: 200t miał oraz 5t węgiel kamienny „orzech”.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2014
wartość: powyżej 14 000e
termin składania ofert: 21 października 2014  10:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego w ilościach 40 ton w sezonie grzewczym 2014/2015

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.17.2014
wartość: powyżej 14 000e
termin składania ofert: 17 września 2014  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przebudowa - Odbudowa drogi gminnej Nr 191308 C relacji Sobiczewy - Brzyszewo długości 1520,0 mb gmina Chodecz dz.nr 75/2,114 obręb Sobiczewy, 59-198-Brzyszewo

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.16.2014
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 16 września 2014  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniecie 

zamówienie na:

Dostawa i zakup oleju opałowego w ilościach 100 000 litrów o parametrach roboczych nie gorszych niż wymagania według PN-C-96024:2011.

zamawiający: ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY CHODECZ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOPO/ZP-2/2014
wartość: powyżej 14 000e
termin składania ofert: 16 września 2014  10:00
wynik postępowania: w załącznikach 

zamówienie na:

Przebudowa - Odbudowa drogi gminnej Nr 191301 C relacji Wola Adamowa - Nowiny długości 1410,0 mb gmina Chodecz dz.nr 43,63 obręb Nowiny

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.15.2014
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 16 września 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygniecie 

zamówienie na:

dostawę żywności do stołówek przy Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz

zamawiający: Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu, ul Waryńskiego 16; 87-860 Chodecz
tryb zamówienia: prztarg nieograniczony
nr sprawy: ZOPO/ZP-1/2014
wartość: pow. 14000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.6.2014
wartość: poniżej 30000e
termin składania ofert: 19 maja 2014  10:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim w miejscowości Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.01.2014
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 28 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: w treści 

zamówienie na:

Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łania

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Łani
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.1.2014
wartość: poniżej 14 000e
termin składania ofert: 7 marca 2014  11:00
wynik postępowania: Zostałą wybrana oferta firmy "ARIS" z Chełmży 

zamówienie na:

Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Cetty

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Cettach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.1.2014
wartość: poniżej 14 000e
termin składania ofert: 7 marca 2014  10:30
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy "AL-DECO" z Włocławka 

zamówienie na:

Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chodecz

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.1.2014
wartość: poniżej 14 000e
termin składania ofert: 7 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy P.W. Muranowski Bronisław z Chodcza 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)