Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)



zamówienie na:

1. Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej ilości 30 000l ON i 400l benzyny bezołowiowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Znak sprawy: 3/2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 27 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 2 023 724,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-272.17.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 27 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę ING Bank Śląski S.A. Ul. Sokolska 34,40-086 Katowice 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 26 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego i węgla kamiennego orzech w ilościach: 180t miał oraz 5t węgiel kamienny „orzech”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.14.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 1 października 2013  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie w treści 

zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego w ilościach 35 ton w sezonie grzewczym 2013/2014

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.15.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 1 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik w załącznikach 

zamówienie na:

Dostawa i zakup oleju opałowego w ilościach 104 000 litrów o parametrach roboczych nie gorszych niż wymagania według PN-C-96024:2011.

zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.13.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 16 września 2013  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załącznikach 

zamówienie na:

dostawę żywności do stołówek przy Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu

zamawiający: Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu, ul Waryńskiego 16; 87-860 Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 272/12/2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013  11:45
wynik postępowania: Wynik postępowania w załącznikach 

zamówienie na:

Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, objętego wojewódzką ewidencją zabytków, polegająca na zmianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-272.8.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 28 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 751 958,00 PLN na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-272.6.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 27 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę BS w Lubrańcu 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 272.4.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 20 maja 2013  11:00
wynik postępowania: wynik w załączniku 

zamówienie na:

Odbudowa drogi gminnej Nr 191342 C- w m.Zbijewo długości 1750,0 mb gmina Chodecz dz.nr 55,74,75,106,151,155, obręb Zbijewo

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.03.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 20 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik w załącznikach 

zamówienie na:

Odbudowa drogi gminnej Nr 191352 w m. Psary i Trzeszczon długości 1400,0 mb gmina Chodecz dz.nr 109,165 obręb Psary oraz dz.nr 133 obręb Trzeszczon

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.02.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 20 maja 2013  09:30
wynik postępowania: wynik w załącznikach 

zamówienie na:

Odbudowa drogi gminnej Nr 191347 C w m. Kromszewice długości 1500,0 mb gmina Chodecz dz.nr 5,154,169 obręb Kromszewice

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.01.2013
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 20 maja 2013  09:00
wynik postępowania: wynik w załącznikach 

zamówienie na:

usługi szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Kurs na siebie”

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr.342.1.2013
wartość: poniżej 14 000e
termin składania ofert: 4 lutego 2013  12:00
wynik postępowania: zostałą wybrana oferta firmy IMAGO CONSULTING 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)