Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w okresie 01.01.2013-31.12.2013

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/2012
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 5 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Wynik w załączniku 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 350 000,00 PLN na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-272.14.2012
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 29 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Znak sprawy: 2/2012
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 26 listopada 2012  12:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego w ilości 170 ton oraz wegla kamiennego orzech 5 ton

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP1/2012
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 5 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wynik jak w załącznikach 

zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego w ilościach 35 ton w sezonie grzewczym 2012/2013

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: In.272.10.2012
wartość: poniżej 14000e
termin składania ofert: 27 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy "Węglopasz" 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego w ilościach 128 000 litrów o parametrach roboczych nie gorszych niż wymagania według PN-C-96024:2011.

zamawiający: ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY CHODECZ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: In.272.8.2012
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 17 września 2012  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę jak w załączniku 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Kurs na siebie”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej), dla 35 osób z terenu gminy Chodecz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej i przywrócenia do samodzielności życiowej.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 342.1.2012
wartość: poniżej 14000e
termin składania ofert: 25 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Jestem Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii z Torunia 

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w Chodeczku

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: zamówienie publiczne
nr sprawy: bd
wartość: poniżej 14 000e
termin składania ofert: 25 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta jak w załączniku 

zamówienie na:

Obsługa Strzeżonego Miejsca Wykorzystywanego Do Kąpieli w Chodczu w sezonie letnim 2012r.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
nr sprawy: In.272.4.2012
wartość: nie przekracza progu
termin składania ofert: 11 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Szkoły Pływania FALA Jarosław Sujkowski, 87-800 Włocławek, Ostrowska 16/15  

zamówienie na:

Urządzenie oraz prowadzenie ogródka piwnego

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: oferta cenowa
nr sprawy: In.272.5.2012
wartość: brak
termin składania ofert: 8 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: unieważnienie z powodu braku ofert 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 191332 C-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Strzygi i Strzyżki długości 1217,5 mb gmina Chodecz dz.nr 72 obręb Strzygi oraz dz.nr 2 obręb Strzyżki

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.272.03.2012
wartość: Powyżej 14000e
termin składania ofert: 24 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Zakładu Usług Drogowych Marek Smorczyński 88-300 Mogilno –Olsza 3 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)