Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w okresie 01.01.2012-31.12.2012

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/2011
wartość: OD 14000e
termin składania ofert: 2 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy PETROMAN II Sp. zo.o. Lubraniec Parcele 54 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 376860-2011
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 25 listopada 2011  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę PKP Energetyka SA 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej /działka letniskowa

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: In 341-17/2011
wartość: do 14000e
termin składania ofert: 7 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: brak ofert 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 200 000,00 PLN na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341/19/11
wartość: do 193 000 e
termin składania ofert: 26 października 2011  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załącznikach 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Lubieniec, gm. Chodecz

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: Negocjacje
nr sprawy: brak
wartość: do 14000e
termin składania ofert: 21 października 2011  10:00
wynik postępowania: brak ofert 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 191310 C - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Brzyszewo długości 700 mb gmina Chodecz dz.164 obręb Brzyszewo

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341-17/11
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 14 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy INVEST DEVELOPMENT 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego i węgla kamiennego orzech w ilościach: 155t miał oraz 4t węgiel kamienny „orzech”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 303248 - 2011
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 3 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wynik w załącznikach 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 800 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341/15/11
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 28 września 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 411 935,00 PLN na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341/14/11
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 28 września 2011  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Banku Gospodarstwa Krajowego 

zamówienie na:

Dostawa i zakup oleju opałowego w ilościach 154 000 litrów o parametrach roboczych nie gorszych niż wymagania według PN-C-96024:2011

zamawiający: ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY CHODECZ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341-13/11
wartość: powyżej 14000e
termin składania ofert: 21 września 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy TRANS KOL PALIWA sp z o.o. 

zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego w ilościach 35 ton

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341-12/11
wartość: poniżej 14000e
termin składania ofert: 19 września 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy MM GROUP Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego - "Kurs na siebie"

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN-341-11/11
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 13 września 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Jestem Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii s.c.  

zamówienie na:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej /działka letniskowa/ położonej w miejscowości Mstowo gmina Chodecz powiat Włocławek

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy: KW – 58814
wartość: 45 050,00 zł
termin składania ofert: 1 sierpnia 2011  11:00
wynik postępowania: brak ofert 

zamówienie na:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubieńcu gmina Chodecz powiat Włocławek

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: ustny nieograniczony przetarg
nr sprawy: KW WL1W/00058580/
wartość: 28 000,00 złotych
termin składania ofert: 1 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: brak ofert 

zamówienie na:

obsługę strzeżonego miejsca wykorzystywanego do kąpieli

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: zamówienie - usługa
nr sprawy: In-341/06/11
wartość: poniżej progu
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Szkoły Pływania FALA Jarosław Sujkowski, 87-800 Włocławek, Ostrowska 16/15 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: ustny nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: 32 200zł
termin składania ofert: 20 maja 2011  10:00
wynik postępowania: brak ofert 

zamówienie na:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Strzygi - Łania

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341-01/11
wartość: podprogowa
termin składania ofert: 14 marca 2011  09:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy \\\"Zakład Usług Drogowych\\\" z Mogilna 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej w Woli Adamowej gmina Chodecz powieat Włocławek

zamawiający: Burmistrz Chodcza
tryb zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: 297800,00PLN
termin składania ofert: 18 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie z załącznikach 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)