Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/2010
wartość: ?
termin składania ofert: 22 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy \\\\\\\"PETROMAN\\\\\\\" 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/2010
wartość: ?
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy PKP Energetyka SA Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego i węgla kamiennego – orzech w ilościach 155 ton miału oraz 4 tony węgla kamiennego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów
nr sprawy: 24311800-5
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 29 października 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy ENERGO spółka zo.o. z Bielska Podlaskiego 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011

zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/18/10
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 września 2010  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy TRANS KOL PALIWA sp.z o.o. 

zamówienie na:

zielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 409 000,00 PLN na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w roku 2010

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341/14/10
wartość: poniżej 193000 euro
termin składania ofert: 1 września 2010  10:30
wynik postępowania: podane z załącznikach 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 103 100,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy na rok 2010

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341/13/10
wartość: poniżej 193000 euro
termin składania ofert: 1 września 2010  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załącznikach 

zamówienie na:

termomodernizację budynku szkolnego/nowa część/ Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu

zamawiający: MIASTO I GMINA CHODECZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341-06/10
wartość: powyżej 14.000 e
termin składania ofert: 15 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego –ulic Polna i Jodłowa w Chodczu-Osiedle Leśne

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341/04/10
wartość: powyżej 14.000 e
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 

zamówienie na:

przebudowa drogi gminnej –ulicy 1 Armii Wojska Polskiego, Emmy Keller, Stelli Pasławskiej Leona Bigosińskiego w mieście Chodecz

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In-341/03/10
wartość: powyżej 14.000 e
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 

zamówienie na:

budowe przydomowych oczyszczalni ścieków

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/1/10
wartość: powyżej 14.000 e
termin składania ofert: 15 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: Konsorcjum: MOLEWSKI Spółka zo.o ul.Kaliska 11 87-860 Chodecz -Lider, ROTO-POL Cichecki Tomasz Wola Grzymkowska 25 a 95-070 Aleksandrów Łódzki-Partner  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)