Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Zakup i dostawa 35 ton miału węglowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w sezonie grzewczym 2008/2009

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: Poniżej 14 000 EURO
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 17 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: Do realizacji komisja wybrała ofertę Firmy UsługowoHandlowej Czesław Janicki ul Leśna 87-860 Chodecz 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1092150,00 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę BOŚ S.A. O Włocławek 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego dla placówek szkolnych na terenie gminy Chodecz w sezonie 2008/2009r

zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów - Prawo Zamówień Publicznych art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 września 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma "MORFEUSZ - TECHNIKA GRZEWCZA" Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowościach Mielinek, Gawin, Uklejnica, Pyszkowo, Malinowo, Sadok, Kołatki gmina Chodecz z rur PCV 90, 110, 160 z przyłączami

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
termin składania ofert: 24 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: wybrana została oferta firmy PPUH MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 

zamówienie na:

Zakup usług szkoleniowych dla 14 osób – mieszkańców gminy Chodecz.

zamawiający: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
tryb zamówienia: Poniżej 14000 EURO
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: roztrzygniety 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Chodczu

zamawiający: Miasto i Gmina CHodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 maja 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma: PPUH MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Aptecznej w Chodczu

zamawiający: Miasto I Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 maja 2008  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy: FIRMA INŻYNIERYJNO-DROGOWA "DROGTOM" SP. Z O.O. 87-800 WŁOCŁAWEK AL. K. WIELKIEGO 1B 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)