Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 i nr 2 w miejscowości Pyszkowo, gmina Chodecz

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Zakład Geologiczno-Wiertniczy i Wodno-Kanalizacyjny KEMPEX ul. Wigury 4 87-330 Jabłonowo Pomorskie 

zamówienie na:

Prace serwisowe kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu (2 kotły z palnikiem olejowym), w Zalesiu (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Cettach (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Nowinach (1 kocioł z palnikiem olejowym).

zamawiający: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWY MIASTA i GMINY W CHODCZU
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy Zakłady Energetyki Cieplnej "Warmex" Spółka z o.o. 

zamówienie na:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU ( NOWA CZĘŚĆ ) URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ.

zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy P.P.U.H MOLEWSKI Sp. z o.o. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHODECZEK GMINA CHODECZ

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2005
wynik postępowania: Została wybrana ofert firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG 

zamówienie na:

Zakup i dostawa miału węglowego dla Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w sezonie grzewczym 2005/2006 w ilości 40 ton.

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 21 października 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy Usługowo - Handlowej Czesław Janiak 

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych po byłym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury oraz byłej Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu, ul. Ogrodowa 7

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 0
termin składania ofert: 5 września 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Robert i Katarzyna Niemierscy ul. Paderewskiego 31 B 93-509 Łódź  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.370,00 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 1.370.370,00 PLN
termin składania ofert: 25 lipca 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta Banku Ochrony Środowiska SA O. Włocławek 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBIJEWO GMINA CHODECZ

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy SPEC - DRÓG Sp. z o.o. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOBICZEWY

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 57906,66 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SPEC-DRÓG Sp. z o.o. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)