Przetargi rozstrzygnięte z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 510000 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, Kod 87-860 Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 510 000 PLN
termin składania ofert: 30 listopada 2004
wynik postępowania: Została wybrana oferta Banku Ochrony Środowiska SA Oddział we Włocławku  

zamówienie na:

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 477.400 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 477.400 PLN
termin składania ofert: 28 października 2004
wynik postępowania: Została wybrana oferta Banku Ochrony Środowiska SA Oddział we Włocławku 

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno gmina Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: postępowanie z klauzulą zawieszającą
nr sprawy:
wartość: ND
termin składania ofert: 25 marca 2004
wynik postępowania: W załączniku 

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Mielno - Lubieniec gmina Chodecz

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: postępowanie z klauzulą zawieszającą
nr sprawy:
wartość: ND
termin składania ofert: 25 marca 2004
wynik postępowania: W załączniku 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy w Chodczu
tryb zamówienia: pisemny/ustny nieograniczony przetarg
nr sprawy:
wartość: ND
termin składania ofert: 16 lutego 2004
wynik postępowania: KW 33468. - Unieważniono KW 59393. - Sprzedano KW 59382. - Brak chętnych 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)