Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.20.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)