zamówienie na:

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2019/2020 r.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.15.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: wygrała firma TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło