zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.14.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: wygrała Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz