zamówienie na:

„Przebudowa drogi (łącznik) Brzyszewo – Wola Adamowa.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.12.2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 29 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: wygrała firma MCC S.A.