Strona główna   >  Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

19.12.2017

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

 

Chodecz, dnia 19.12.2017 r. 

OŚiZP.6733.7.2017O B W I E S Z C Z E N I E

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Burmistrz Chodcza zawiadamia:

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 14.11.2017 r., złożonego przez firmę ENERGA- OPERATOR S.A. O/Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Wawrzyniak, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-04kV wraz z rozdzielnicą, na dz. nr 18/2, 18/1, 31, 48/7 obr. Psary, gm. Chodecz;

wydanym postanowieniu Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak: TEK 7323/BTW/1433/2017 z dnia 08.12.2017 r. (wpływ do Urzędu: 19.12.2017 r.)

wydanym postanowieniu Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach znak: PZD.TO.456.98.20172017 z dnia 01.12.2017 r. (wpływ do Urzędu: 04.12.2017 r.)


W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 w pok. nr 17a w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się co do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Psary. B U R M I S T R Z


Jarosław GrabczyńskiWytworzył: J. Matuszewska (19 grudnia 2017)
Opublikował: Piotr Lepka (19 grudnia 2017, 13:12:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij