Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 567) starsze aktualności »O B W I E S Z C Z E N I E

14.04.2023

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

14.04.2023

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

13.04.2023

w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoO B W I E S Z C Z E N I E

07.04.2023

o zebranych dowodach i materiałachO B W I E S Z C Z E N I E

06.04.2023

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

04.04.2023

o zebranych dowodach i materiałachO B W I E S Z C Z E N I E

04.04.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

31.03.2023

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

17.03.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyObwieszczenie 

03.03.2023

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO B W I E S Z C Z E N I E

24.02.2023

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiejO B W I E S Z C Z E N I E

24.02.2023

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiejO B W I E S Z C Z E N I E

23.02.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO B W I E S Z C Z E N I E

21.02.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaO B W I E S Z C Z E N I E

20.02.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

16.02.2023

w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 567) starsze aktualności »