Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 254) starsze aktualności »OBWIESZCZENIE

30.01.2020

Obwieszczenie Starosty WłocławskiegoOBWIESZCZENIE

16.01.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

09.01.2020

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoPlan postępowań Urzędu Miasta i Gminy Chodecz na 2020r.

02.01.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówieńOBWIESZCZENIE

30.12.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

09.12.2019

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowaniaOBWIESZCZENIE

21.11.2019

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoOBWIESZCZENIE

08.11.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoObwieszczenie

06.11.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

22.08.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

06.08.2019

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoBezpieczeństwo pożarowe podczas zbioru plonów

19.07.2019

podstawowe zasady Bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnychOBWIESZCZENIE

18.07.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoInformacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15.07.2019

dotyczy przyjęcia 'uchwały antysmogowej'OBWIESZCZENIE

11.07.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

10.07.2019

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

09.07.2019

budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV, zabudowie łącznika napowietrznego SN 15 kV, przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/04 kV na działce o nr ew. 113 obr. Gawin i działce o nrOBWIESZCZENIE

25.06.2019

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

14.06.2019

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE

14.06.2019

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 254) starsze aktualności »